Scheiden en Pensioen

Bij scheiding denken we niet na over de gevolgen voor ons pensioen.

Bijna niemand schijnt zich bewust te zijn, van de gevolgen van een scheiding voor zijn pensioen. U en uw voormalig partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

U kunt met u voormalig partner een andere verdeling van afspreken. Bijvoorbeeld 60/40 U moet deze afspraken dan wel vastleggen in het scheidingsconvenant of vooraf in huwelijkse voorwaarden of partnerschapscontract. Als u hiervoor kiest, stuurt u een afschrift van dit stuk naar u pensioenfonds. Vergeet nooit te vragen om een bevestiging van ontvangst van u Pensioenfonds

De verdeling van het pensioen geldt ook voor partners die van tafel en bed scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigen. En dat al zins 30 april 1995 voor alle scheidingen.

Het laten uitbetalen door het pensioenfonds van het ouderdomspensioen aan u en uw voormalig partner behoort tot de mogelijkheden. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen, maar u moet dan wel het pensioenfonds op de hoogte brengen van de scheiding.

U stuurt het pensioenfonds binnen 2 jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen toe.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.