Nabestaande pensioen

Wat krijgt uw partner als u overlijdt? En is het nabestaande pensioen voldoende inkomen om mee rond te komen?

Inkomsten bij overlijden partner

ANW uitkering alleen voor nabestaanden die geboren zijn voor 1950, kinderen tot 18 jaar verzorgen of minstens 45% arbeidsongeschikt zijn kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Een halfwezenuitkering: als u kinderen heeft onder de 18, ongeacht uw eigen inkomen.

Partnerpensioen dat is opgebouwd bij (ex-)werkgevers van de overleden partner. Het geldt altijd voor getrouwden en geregistreerde partners en soms ook voor samenwonenden.

Een overlijdensrisicoverzekering één die wel of niet verbonden is aan de hypotheek. Door het wegvallen van uw partner heeft u mogelijk recht op (hogere) toeslagen, doordat uw inkomen is gewijzigd. In veel pensioenregelingen is een nabestaandenpensioen opgenomen. Bij overlijden, krijgt de achterblijvende partner maandelijks een bedrag uitgekeerd.

Hoeveel partnerpensioen u ontvangt, hangt af van diverse factoren is de partner in loondienst of geweest. Als de partner zelfstandige is, wordt er geen partnerpensioen opgebouwd (tenzij binnen een beroepspensioenfonds of zelf afgesloten pensioen).

Kijk met de DigiD van uw partner op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders zien hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd. In uw eigen mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel u partner van u ontvangt, als u overlijdt.

Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u kiezen wat u met het partnerpensioen doet. U kunt kiezen tussen: een nabestaandenpensioen en een lager ouderdomspensioen, of geen of minder nabestaandenpensioen en een hoger ouderdomspensioen.

Als u geen partner heeft, kunt u gerust kiezen voor een hoger ouderdomspensioen. Als uw partner nu en in de toekomst zelf makkelijk rond kan komen, kunt u ook kiezen voor een hoger ouderdomspensioen.

Heeft uw partner geen of weinig pensioen opgebouwd, dan is een nabestaandenpensioen een slimme keuze.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.