Mogelijk meer tijd om pensioen mee te nemen

Werknemers die van baan veranderen, hebben in de toekomst mogelijk meer tijd om hun opgebouwde pensioen mee te nemen. Een voorstel hierover van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zal door Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken worden bekeken.

De termijn voor pensioenoverdracht zijn nu een half jaar. Voor veel werknemers is deze termijn te kort ze nemen hun pensioen daarom niet mee bij een baanwisseling. Volgens Van Weyenberg zou de termijn verlengd moeten worden om zo werknemers meer tijd te gunnen. Ook zouden werknemers beter geïnformeerd moeten worden over hun rechten en mogelijkheden bij pensioenoverdracht.

In de Kamer is brede steun voor dit voorstel en voor nieuwe spelregels voor pensioenfondsen. Het is alleen wel teleurstellend dat een wetsvoorstel hierover pas begin volgend jaar klaar is. Aanvankelijk zou dat wetsvoorstel al dit jaar naar de Kamer worden gestuurd.

De extra tijd is nodig omdat er veel aanpassingen aan het oorspronkelijke plan zijn. In het nieuwe wetsvoorstel hebben de pensioenfondsen meer te kiezen dan de twee pensioencontracten uit een eerder voorstel. Zoals het er nu naar uit ziet komt maar één set nieuwe spelregels. Deze spelregels moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel beter bestand is tegen schommelingen en worden de risico’s eerlijker verdeed over de generaties.

Plannen pensioenopbouw nog onduidelijk

Er is nog steeds geen duidelijkheid over wat het kabinet gaat doen met zijn plan om de pensioenopbouw per 2015 te verlagen. Het voornemen stuit op zoveel bezwaren in de Senaat dat het kabinet de behandeling heeft terug getrokken.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.