Nieuwe regels duperen werknemers met eindloonregeling

Veranderingen in het nieuwe jaar duperen werknemers die een eindloonregeling hebben. Zij zijn vanaf 2014 gemiddeld vier procent slechter uit dan werknemers met een middelloonregeling.

Dit kan uiteindelijk leiden tot een lagere uitkering tot meer dan honderd euro per maand. Er zijn bijna 100.000 werknemers in Nederland met een eindloonregeling.

Bij een eindloonregeling wordt het opgebouwde pensioen bij salaris verhoging omhoog bijgesteld, dus ook over voorgaande jaren. Per 1 januari 2014 wordt deze verhoging gezien als nieuwe pensioenopbouw, waardoor dit binnen de nieuwe regels valt.

Pensioenen uit de middelloonregelingen worden jaarlijks geïndexeerd; voor die jaarlijkse verhoging blijven de toen geldende fiscale regels van voor 2014 van kracht. Door  deze ongelijkheid ontstaat een verschil tussen de eindloonregelingen ten opzichte van middelloonregelingen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.