De dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt.

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand gemiddeld gestegen naar 110%.

Deze stijging loopt inlijn met de stijging in september, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad gelijk staat met het percentage van januari 2012.

Met deze dekkingsgraad voldoen de meeste pensioenfondsen aan de vereiste dekkingsgraad van 104,3%.

Een deel van de stijging van de dekkingsgraad komt doordat gemiddelde marktrente steeg de afgelopen maand. De driemaands gemiddelde rente is gestegen terwijl de actuele marktrente is gedaald.

De gevolgen actuele marktrente werken de komende maanden door in de dekkingsgraad. Mocht de marktrente de komende maanden verder dalen dan werkt dit door op de rekenrente, daalt de officiële rekenrente neemt de gemiddelde dekkingsgraad af met ongeveer 0,6 procentpunt.

Er resteren nog twee maanden tot het einde van het jaar. Mocht markt rente niet stijgen maar verder dalen, dan moeten de fondsen mogelijk toch korten op de pensioenaanspraken.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.