Verzekeraars beheren140 miljard euro aan pensioenvermogen.

Bij verzekeraars in Nederland ligt 140 miljard euro aan pensioenvermogen. Daar komt jaarlijks circa 10 miljard euro aan premies bij. Terwijl deelnemers wel alle financiële risico’s dragen hebben zij geen enkele vorm van medezeggenschap.  Meestal brengen Werkgevers de pensioenen onder bij een verzekeraar. Is een pensioen bij een verzekeraar ondergebracht dan gaat een werkgever twee overeenkomsten aan een pensioenovereenkomst met de deelnemer en een uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar.

In de uitvoeringsovereenkomst wordt de prijs van het pensioenproduct overeengekomen en worden beleggingen en daarmee rendement, risico’s en beleggingskosten bepaald.   De hoogte van het pensioen wordt de bepaald door de werkgever en de belangen van de verzekeraar en werkgever worden evenwichtig gewaarborgd. Ook moet een financiële dienstverlener bij zijn advies de financiële positie, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van de werkgever beoordelen. De pensioenregeling moet aansluiten bij de situatie van de onderneming en de wensen van de werkgever. Nu de tijd van vaste banen en werkgevers die financiële risico’s deelde voorbij is. Zijn steeds meer de pensioenkosten vastgesteld en zijn de risico’s bij de werkgevers weggehaald.  In het geval van een middelloonregeling is premie gebaseerd op een vooronderstelde rente van 3 procent. En de beleggingen zijn vaak in een pakket staatsleningen. Is de rente op staatsleningen hoger dan 3 procent, dan kan er indexatie van het pensioenen plaats vinden. Ligt de rente lager dan is er geen indexatie van de pensioenen.

Omdat deelnemers niets te hebben te zeggen over de manier waarop wordt belegd. En als deze belegging uitsluitend in staatsleningen is. Dan is er onvoldoende rendement, dit leidt ertoe dat de huidige pensioenen niet worden geïndexeerd. En dan is doorwerken tot op hogere leeftijd geen eigen keuze, maar een must geworden.

Er is geen ruimte om de regeling af te stemmen op de financiële positie en risicobereidheid. En voor iedereen geldt dezelfde overeenkomst.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.