Wordt er volgend jaar gekort op het pensioen.

Zullen miljoenen Nederlanders volgend jaar gekort worden op hun pensioen. Een aantal pensioenfondsen zag hun financiële positie het derde kwartaal verbeteren. Toch is te veel optimisme misplaats, omdat 31 december 2013 alles bepalend is of de pensioenen moeten worden verlaagd.

Op 31 december 2013 moeten de pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van 104 procent. Dat betekent dat ze voor elke €100 die ze aan pensioen uitkeren, er €104 in kas moet zijn.

Toch zijn de pensioenfondsen niet uit de problemen als blijkt dat ze eind dit jaar op de vereiste dekking zitten. Het aanvullen van de koopkracht, van gespaarde pensioenen via de werkgever, loopt al jaren achter bij de inflatie.

Zowel gepensioneerden als werkende worden geraakt bij het niet indexeren van het pensioen of eventuele kortingen.

Veel hangt af van de ontwikkeling van de rente waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. Die rente is het derde kwartaal gestegen en dat had een positief effect.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.