Kan het mis gaan met de pensioenen.

Dat het mis kan gaan met de pensioenen blijkt uit de perikelen rond het Zilverfonds in België, het fonds dat een groeiend aantal pensioenen moet uitkeren, is bijna blut. Momenteel is er in het Zilverfonds een reserve van iets minder dan 14 miljard euro, terwijl de kosten van de vergrijzing tegen 2060 zo’n 304 miljard euro zal bedragen. Dat betekent dat er bij een gelijk blijvende reserve al in 2018 geen geld meer zal zijn voor de pensioenen.

Het Zilverfonds is in 2001 opgericht om de impact van de vergrijzing op te vangen. Ook de ‘babyboomgeneratie’ bereikt in België de pensioen gerechtigde leeftijd terwijl het aantal jongeren op de arbeidsmarkt daalt. Daardoor zal de verhouding tussen het aantal gepensioneerde en werkende sterk zal toenemen van ongeveer 30 procent op dit moment tot bijna 45 procent in 2030.

Eenvoudig gezegd: in België betalen werkende voor het pensioen van de ouderen. Het probleem is dat er meer mensen met pensioen zijn dan er werken, en er is dus geen spaarpot voor het uitbetalen van de pensioenen. Een eventueel tekort zou moeten worden aangevuld met de reserves van het Zilverfonds.

Het probleem is echter die reserves aanvankelijk werd het Zilverfonds gevuld met de overname van pensioenfondsen zoals het pensioenfonds van Belgacom. In 2005 besliste de regering dat er 0.3 procent van het bbp in het zilverfonds werd gestort. In 2012 zou dat percentage zelfs worden verhoogd tot 1.3 procent. Echter er was geen overschot op de begroting en het fonds kreeg dus niks.

Het gevolg: amper veertien miljard euro, terwijl er liefst 304 miljard euro nodig is in 2060 om de vergrijzing te kunnen bekostigen. En geen perspectief op extra geld aangezien de kansen op een overschot op de begroting erg klein is.

 

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.