Voorkeur voor zekerheid in pensioen

Werknemers geven voorkeur aan zekerheid in pensioen
Werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen blijken een voorkeur te hebben voor financiële zekerheid. Het merendeel wil geen lager pensioen, ook al betekent dit langer doorwerken en/of een hogere pensioenpremie.

Langer doorwerken om pensioenstelsel te kunnen handhaven

Het CBS heeft aan de hand van vier pensioendilemma’s onderzocht hoe werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen. Daaruit blijkt dat  ruim de helft van de werknemers het logisch vindt dat mensen langer moeten doorwerken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Deze keus is vaak onderbouwd met het argument dat mensen langer gezond blijven en ouder worden. Daar tegenover staat een kwart van de ondervraagden tegenover die langer doorwerken niet realistisch vinden.

Voorkeur voor hogere premie

Als er te weinig geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen, kiest een naar verhouding klein aandeel (28 procent) voor verlaging van de huidige pensioenen. Het belangrijkste argument om niet voor deze optie te kiezen is dat mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten voor dit pensioen hebben betaald. Het alternatief, een hogere premie voor werknemers en werkgevers, kan met bijna de helft op meer steun rekenen.

Meerderheid prefereert hogere premie nu, met later een hoger pensioen

Indien werknemers zelf een pensioenregeling zouden mogen kiezen, dan prefereert ruim de helft een hogere premie nu, resulterend in een hoger pensioen. Zij vinden, zo is de redenering, het belangrijk om hun levensstandaard te kunnen behouden en om leuke dingen te kunnen
blijven ondernemen. Ruim 30 procent zou liever een lagere premie betalen, en later een lager pensioen ontvangen.

Geen risico lopen met oudedagvoorziening

Veruit het grootste deel (73 procent) is voorstander van een regeling waarin pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook al vallen de pensioenen dan waarschijnlijk lager uit. Werknemers willen geen risico lopen met hun pensioengeld. Slechts 9 procent prefereert een risicovol beleggingsbeleid.

Pensioenkwesties voor veel werknemers moeilijk

Bij alle vier pensioendilemma’s valt op dat een groot deel geen mening heeft. Dit komt waarschijnlijk doordat werknemers het moeilijke kwesties vinden.

Bron CBS

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.