Een op zes alleenstaande vrouwen slecht aanvullend pensioen

Een op zes alleenstaande vrouwen met AOW heeft weinig extra inkomsten
In 2012 ontvingen bijna 2 miljoen huishoudens AOW. Voor 173 duizend 65-plushuishoudens bedroegen de extra inkomsten naast de
AOW minder dan 250 euro per maand. Hieronder waren 111 duizend alleenstaande vrouwen van 65 jaar of ouder.

Aandeel alleenstaande vrouwen met weinig extra inkomsten daalt

Van de alleenstaande vrouwen ontving in 2012 ruim 17 procent geen of hooguit 250 euro per maand boven de AOW. Dit aandeel is
in twaalf jaar tijd flink gedaald: in 2000 was het nog ruim 22 procent. Onder paren waarvan beide partners 65-plus zijn, was
het aandeel met weinig extra inkomsten in 2012 bijna 4 procent.

Tussen 2000 en 2012 steeg het aantal 65-plushuishoudens van 1,5 miljoen naar bijna 2 miljoen, maar daalde het aantal met
hooguit 250 euro aanvullende inkomsten van bijna 200 duizend tot 173 duizend. Dit komt doordat nieuwe generaties die in de
AOW stromen een hoger aanvullend pensioen hebben. De arbeidsparticipatie van vrouwen is gestegen, waardoor zij steeds vaker
een eigen pensioen hebben.

Alleenstaande 65-plussers kregen in 2012 gemiddeld 1 080 euro bruto per maand aan AOW. Een paar waarvan beiden ouder dan 65 jaar
zijn, ontving 1 550 euro bruto. De aanvullende inkomsten verschillen sterk in omvang. Zo ontving 55 procent van de
65-plushuishoudens maandelijks 1 000 euro of meer naast de AOW. Ruim een kwart had tussen de 500 en 1 000 euro aanvullende
inkomsten en bijna 9 procent hooguit 250 euro.

Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestaat gemiddeld voor 38 procent uit de AOW. Het aanvullend pensioen draagt voor 37
procent bij. Inkomen uit vermogen levert met gemiddeld nog geen 5 procent slechts een kleine bijdrage. Ruim 410 duizend
huishoudens ontvingen naast de AOW huurtoeslag. Voor 34 duizend huishoudens was dit de enige andere inkomensbron.

Bron: CBS

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.