Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader naar Kamer

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert positief over het wetsvoorstel. De Raad onderschrijft de noodzaak en het maatschappelijk belang van de voorgestelde aanpassingen. De staatssecretaris informeert het parlement ook over de wijze van invoering van het nieuwe toetsingskader. Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015, maar voor bepaalde onderdelen krijgen pensioenfondsen tot 1 juli 2015 de tijd. De Kamer ontvangt tegelijk met het wetsvoorstel een brief over het onderzoek naar de collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen.

Bron: Rijksoverheid

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.