De rem op belastingvrijepremie bij premieregeling

De belastingdienst heeft een beperking op de belastingvrijepremie voor premieregelingen gezet die niet geld voor middelloonregelingen. Met als gevolg een groot verschil voor de pensioenopbouw.

Onder gelijke omstandigheden, dus gelijk salaris en carrièreverloop, kan het pensioen bij een beschikbare premieregeling soms wel meer dan 25 procent lager liggen dan bij een middelloonregeling.

Nu mag er nooit méér pensioenpremie worden betaald dan 2,25 procent van het salaris. Het opbouwpercentage is nu 2,25 procent van het bruto salaris. Dit opbouwpercentage wordt volgend jaar verlaagd naar 2,15 procent.

Over het opbouwpercentage hoeft nu geen belasting te worden betaald. Nu wordt er geen belasting betaald, maar als het pensioen wordt uitgekeerd, betaal je wel belasting over het uitgekeerde bedrag.

Het grote verschil met een middelloonregeling is dat er bij een middelloonregeling mag er net zoveel premie gestort worden als nodig is om het pensioen te kunnen uitkeren, met een maximum van 2,25 procent van het salaris.

Bij een premieregeling is dat anders, daar kan altijd het maximmale percentage gestort. De Belastingdienst gaat er nu vanuit dat te veel belastingvrij wordt gespaard. Meer dan noodzakelijk is daarom stellen ze deze beperking op.

De grondslagen waarmee bepaald wordt hoeveel premie er gestort mag worden zijn.

  • een gemiddeld rendement van 4 procent.
  • een inflatie van 0 procent.

In werkelijkheid zou je een rendement moeten hebben van 7%.

  • een gemiddeld rendement van 4 procent.
  • een inflatie van 2 procent.
  • een onkostenvergoeding van 1 procent. (€243 wereldwijde gemiddelde €103)

De inflatie is berekend op basis van de inflatie van de afgelopen vijf jaar.

  • 2009 gemideld 1,10 procent
  • 2010 gemideld 1,934 procent
  • 2011 gemideld 2,38 procent
  • 2012 gemideld 2,43 procent
  • 2013 gemiddeld 2,83 procent

De gemiddelde kosten van Nederlandse Pensioenfondsen €243 per deelnemer. Dit is boven het wereldwijde gemiddelde van €103 per deelnemer.

Een gemiddelde rendement van 7 procent kon de afgelopen jaren niet worden behaald. Er is dus de laatste jaren dus niet genoeg premie betaald om een goed pensioen te garanderen.

Eigenlijk is de betaalde premie over de laatste vijf jaar niet eens genoeg om de inflatie over deze periode te compenseren.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.