Pensioenen omlaag dan ook premie omlaag

‘Als pensioenen omlaag gaan ook premie omlaag’

Als werknemers minder pensioen opbouwen, dan gaan ze ook minder premie gaan betalen. Dat zegt voorzitter Henk Brouwer van ambtenarenpensioenfonds ABP zaterdag in Het Financieele Dagblad.

De woorden van Brouwer geven aan dat ook de pensioensector in zijn maag zit met de nieuwe opbouw. De opbouwverlaging van 2,15 procent naar 1,75 procent een voorstel dat op verzet in de Eerste Kamer stuit is dan ook veel te fors. Hij noemt dat ”een te sterke terugval voor werknemers. Dat voorstel is puur gedreven op hebzucht, om zo meer belasting te kunnen innen.

De kans dat een gemiddelde werknemer bij die lage opbouw ooit een pensioen van 70 procent van het gemiddelde loon krijgt is nihil. Daarbij houdt het kabinet vasthoudt aan één pensioenregeling voor de toekomst in plaats van twee.

”Je blijft nu de spagaat houden dat je als fonds aan de ene kant zekerheid moet bieden en aan de andere kant risico wilt nemen om de pensioenen te kunnen indexeren. Daar boden die twee contracten een oplossing voor.”

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.